دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی       پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی دشت قوچان :علی فعال ملامحمدقلی / براتی ، دکتر رضا بازکردن سندعلی_فعال_ملامحمدقلی.pdf
ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GI S (مطالعه موردی: آبخوان گناباد):نسرین منصوری سالانقوچ (1402) / منصوری سالانقوچ ، نسرین، نویسنده بازکردن سندpayan.pdf
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت آب در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﭼﻨﺎران و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی ﮐﻨﺘﻮر:ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ / قارنگیان ، رضا بازکردن سندپایان_نامه_فضائلی.pdf
بررسی آثار آبیاری با پساب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات گیاه چمن و اندازهگیری غلظت برخی عناصر فلزی و نیترات و نیتریت موجود در اندام هوایی گیاه چمن و استفاده از نتایجمحمد علی ایزدپناه آن در مدیریت منابع (1402) / ایزدپناه ، محمدعلی، نویسنده
بررسی اثر مدیریت کیفیت بر موفقیت پروژههای انتقال آب با رویکرد مهندسی ارزش :ناصر علی رمضانی (1401) / براتی ، دکتر رضا، نویسنده
بررسی استراتژی های به حداکثر رساندن بهره وری در اماکن ورزشی با نقش واسطه ای سرمایه فکری کارکنان ونقش میانجی عملکرد سازمانی (اماکن ورزشی شهر قوچان):داوود ضیغمی (1401) / ضیغمی ، داوود، نویسنده
بررسی تداخل آب های شور و شیرین مطالعه موردی: شهرستان سرخس:حمید رضا خالقی یزدی (1397) / خالقی یزدی ، حمید رضا، نویسنده بازکردن سندحمید_رضا_خالقی_یزدی.pdf
بررسی خانه سالمندان با رویکرد معماری سبز به منظور حس تعلق به مکان :شهریار پور اصغر (پاییز1402) / افراسیابی ، منا، استاد راهنما
بررسی رابطه بین رفتارهای بی‌تحرک (کم‌تحرکی) با خطر افسردگی و بهزیستی ذهنی دوران بزرگ‌سالی در دوران پاندمی بیماری کووید 19:فرزانه رهنما (1401) / رهنما ، فرزانه، نویسنده
بررسی عملکرد مهاربندهای کمانش تاب و مقایسه آن با سیستمهای مهاربندی متعارف (1400) / صدیق پور ، بهزاد، نویسنده بازکردن سندبهزاد_صدیق_پور.pdf
بررسی نمکزار میقان به کمک پردازش تصاویر ماهواره ای لندست:رضا جهانبانی فر (1400) / جهانبانی فر ، رضا، نویسنده بازکردن سندرضا_جهانبانی.pdf
بررسی وجود زمینه و شرایط مساعد برای استقرار سیستم نگهداری تعمیرات:ابراهیم غلامی (1) / قارنگیان ، رضا بازکردن سندابراهیم_غلامی.pdf
تاثیر 8 هفته تمرینات تخصصی شنا بر عملکرد حرکتی و سطوح سرمی اینترلوکین 10 و اینترلوکین 6 بازیکنان نخبه واترپلو: حجت حسنی (1401) / حسنی ، حجت، نویسنده
تأثیر باورهای فرهنگی اجتماعی بر مشارکت زنان شهر مشهد در ورزشهای همگانی و فعالیتهای اوقات فراغت:معصومه مرآتی (1401) / مرآتی ، معصومه، نویسنده
تأثیر فضاهای باز شهری و اشتیاق به فعالیت بدنی بر کیفیت گذراندن اوقات فراغت کارمندان اداره آموزش‌وپرورش:مژگان رستمیان (1401) / رستمیان ، مژگان، نویسنده

کاربران آنلاین :3