دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : یاسر طریقی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد شهر قوچان :یاسر طریقی (1401) / طریقی ، یاسر، نویسنده
رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد شهر قوچان:یاسر طریقی (1401) / طریقی ، یاسر، نویسنده

کاربران آنلاین :1