دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ریحانه مبرا

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد امام خمینی)ره(:ریحانه مبرا (1401) / مبرا ، ریحانه، نویسنده

کاربران آنلاین :1