دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حنانه علی اکبرلو

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش هعنوی با رفتار شهروندی سازهانی کارکنان:حنانه علی اکبرلو (1401) / علی اکبرلو ، حنانه، نویسنده

کاربران آنلاین :1