دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

‭PSYCHO

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭PSYCHO

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثربخشی آموزش برنامه شادی فوردایس بر تعارض کار- خانواده، فرسودگی و استرس شغلی کارمندان زن بهزیستی قوچان : مژگان صداقت منش (1401) / صداقت منش ، مژگان، نویسنده
اثربخشی آموزش راه حل محور بر تعهد سازمانی و تعارض بین فردی با سرپرست و همکاران در پرستاران :مرضیه خدادای (1402) / خدادای ، مرضیه، نویسنده
بررسی باور به دنیا عادلانه، گذشت و شفقت به خود در زنان متأهل و مردان متأهل :روزبه طاهری (1401) / طاهری ، روزبه، نویسنده
بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان نیشابور :محمد عزیزی (1401) / عزیزی ، محمد، نویسنده
بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد واحد قوچان :ویدا حسین زاده (1401) / حسین زاده ، ویدا، نویسنده
بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودپنداره با کیفیت زندگی:منیره بارانی (1401)
بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش هعنوی با رفتار شهروندی سازهانی کارکنان:حنانه علی اکبرلو (1401) / علی اکبرلو ، حنانه، نویسنده
تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی زوجین بر تعهد زناشویی و صمیمیت زوجین دارای تعارض و متقاضی طلاق توافقی :حیدر یوسفی (1401) / یوسفی ، حیدر، نویسنده
تأثیر آموزش گروهی درمان راه حل مدار بر باورهای فراشناختی و سبک های پردازش هیجانی در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان:محمود سلطانی (1401)
تتأثیر آموزش شناختی رفتاری گروهی بر هدف پیشرفت، خودناتوان سازی و اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع متوسطه:عزت ذوالفقاری نیا (1401) / ذوالفقاری نیا ، عزت، نویسنده
رابطه بین اعتماد زناشویی و همدلی خانواده با رضایت زناشویی در زوجین شهر قوچان: منیره سروش (1401) / سروش ، منیره، نویسنده
رابطه بین انطباق پذیری و احساس به همسر با رضایتمندی زوجین در دبیران زن متوسطه دوم ناحیه 3 مشهد:حسین مقدم (1401)
رابطه بین انطباق پذیری، احساس مثبت به همسر با رضامندی زوجیت :فاطمه مدبر (1401) / مدبر ، فاطمه، نویسنده
رابطه بین عملکرد شغلی و تعهد سازمانی با ویژگی های شخصیتی کارکنان شرکت خوشگوار مشهد: حبیب عدالتی (1401) / عدالتی ، حبیب، نویسنده
رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مقابله ای با سلامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مشهد: زهره موحدیان (1401) / موحدیان ، زهره، نویسنده

کاربران آنلاین :2