دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

وب سایت کتابخانه های دانشگاهی مرتبط :

 

کتابخانه دانشگاه تهران

آگاهی از عناوین کتب موجود در دانشگاه تهران

 

کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف

آگاهی از عناوین کتب موجود در کتابخانه دانشگاه علم و صنعت ایران.

کاربران آنلاین :1