دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: بی نا

واقع در: موسسه آموزش عالی اترک قوچان

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
عملکرد ریکلوزر در شبکه های الکتریکی با در نظر گرفتن مکان یابی آنها (زمستان1392) / رجب پور ، حسین و مدیری
سیستم های تولید پراکندهDG-برق (تابستان91) / کارگر ، محسن، نویسنده
میکروتوربین هاو کاربرد آن در تولید پراکنده-برق (بهار 91) / کاظمیان ، ابوالفضل، نویسنده
ترانس های قدرت (تابستان1391) / لطفی ، حامد، نویسنده
طراحی خطوط انتقال انرژی (1391) / جمشیدی ، حسین، نویسنده
تحلیل و بررسی سیستم های قدرت (تابستان 1391) / ژانداری ، مسعود، نویسنده
نیروگاه بادی (1391) / کاشکی ، علی اصغر، نویسنده
بررسی و شناخت اثر صاعقه و ولتاژ کلیدزنی برخطوط انتقال نیرو (1389) / آزادی ، حمید، نویسنده
سیستم های HVDC (1389) / هنرمند قزلر ، محمد حسن، نویسنده
پخش اذان به صورت اتوماتیک (1391) / کرمی ، میلاد، نویسنده
تشخیص چهره (1390-1391) / رشادتی ، مجید، نویسنده
انواع پست های فشار قوی و تجهیزات آن (1391) / رمضانی ، عباس علی، نویسنده
نیروگاه بادی (1391) / شمشیرگر ، سیدمحسن، نویسنده
طراحی و تجهیزات پست های فشار قوی (91/7/10) / سالارپور ، محمد، نویسنده
تجهیزات و ادوات پست های توزیع (1391) / عباسی ، رضا، نویسنده

کاربران آنلاین :2