دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
کارشناسی ارشد عمران-سازه. توسعه مدل شبکه عصبی برای تعیین شدت خرابی ورق آسیب دیده با عملکرد صفحه ای:کارشناسی ارشدعمران-سازه (شهریور 1401) / قربان زاده ، عباس، نویسنده بازکردن سندعباس_قربان_زاده.pdf
کارشناسی ارشد عمران-سازه. ستفاده از خصوصیات دینامیکی مدل اجزای محدود برای تعیین مکان آسیب در ارتفاع دیوار برشی (مرداد 1401)
کارشناسی ارشد عمران-سازه. استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق چند الیه در ارزیابی شدتخرابی در تیر: امین رمضانزاده (مهر1401) / رمضانزاده ، امین، نویسنده بازکردن سندامین_رمضانزاده.pdf
طراحی سرای سالمندان در طرقبه با رویکرد انعطاف پذیری در جهت حفظ ارزش های معماری ایرانی:سیدامیررضا بینش (1400) / بینش ، سیدامیررضا، نویسنده بازکردن سندامیررضا_بینش.pdf
طراحی باغ کودک درمشهد با تاکید برمولفه های شهر دوستدار کودک به منظور ارتقا خالقیت کودکان:ندا شریفی (1400) / شریفی ، ندا، نویسنده بازکردن سندندا_شریفی.pdf
طراحی ساختمان انجمن معماران معاصر در مشهد با تاکید نقش خیال در معماری:سارا ابومعاش (1400) / ابومعاش ، سارا، نویسنده بازکردن سندابومعاش.pdf
سرای سالمندان در مشهد بارویکردمعماری طبیعت گرا به منظورافزایش امیدبه زندگی:غزل گلمحمدفرخانی (1400) / گلمحمدفرخانی ، غزل، نویسنده
سرای سالمندان در مشهد بارویکردمعماری طبیعت گرا به منظورافزایش امیدبه زندگی:غزل گلمحمدفرخانی (1400) / گلمحمدفرخانی ، غزل، نویسندهدارای نسخه الکترونیک
بررسی نمکزار میقان به کمک پردازش تصاویر ماهواره ای لندست:رضا جهانبانی فر (1400) / جهانبانی فر ، رضا، نویسنده بازکردن سندرضا_جهانبانی.pdf
بررسی تداخل آب های شور و شیرین مطالعه موردی: شهرستان سرخس:حمید رضا خالقی یزدی (1397) / خالقی یزدی ، حمید رضا، نویسنده بازکردن سندحمید_رضا_خالقی_یزدی.pdf
طراحی مرکز ملی تحقیقات و فناوری انرژی های نو در مشهد با تاکید بر استفاده از انرژی در ساختمان:فهیمه شکوهی زاد (1400) / شکوهی زاد ، فهیمه، نویسندهدارای نسخه الکترونیک
بررسی عملکرد مهاربندهای کمانش تاب و مقایسه آن با سیستمهای مهاربندی متعارف (1400) / صدیق پور ، بهزاد، نویسنده بازکردن سندبهزاد_صدیق_پور.pdf
مقایسه تاثیر سایش مالت الیافی با قرارگیری الیاف گیاه نارگیل در نمونه های اکسپوزیت (1400) / مسلمی ، محسن، نویسنده بازکردن سندمحسن_مسلمی.pdf
طراحی سرکنسولگری ایران در امارات متحده عربی با تاکید بر باز خوانی آمیزه های معماری ایرانی:ارمین حسیبیان (1400) / حسیبیان ، ارمین، نویسنده بازکردن سندحسیبیان_آرمین.pdf
دستگاه تشخیص رنگ:ندا محمدفخرآبادی و مهال ابراهیمی (1400) / محمدفخرآبادی ، ندا، نویسنده

کاربران آنلاین :1