دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
الگوریتم ژنتیک-مهندسی کامپیوتر (1391) / عظیمی ، وحید، نویسنده
طراحی فرهنگسرای جوان/جواد وکیلی (شهریور94) / وکیلی ، جواد، نویسنده
طراحی پژوهشکده معماری مشهد/سحر شریعتی (تابستان94) / شریعتی ، سحر، نویسنده
طراحی هتل 4ستاره/سیدمحمدرضا متولیان سجادی (زمستان94) / متولیان سجادی ، سیدمحمدرضا، نویسنده
طراحی مجتمع تجاری اداری/سیدعلیرضا متولیان سجادی (زمستان94) / متولیان سجادی ، سید علیرضا، نویسنده
کارشناسی ارشد عمران-سازه. توسعه مدل شبکه عصبی برای تعیین شدت خرابی ورق آسیب دیده با عملکرد صفحه ای:کارشناسی ارشدعمران-سازه (شهریور 1401) / قربان زاده ، عباس، نویسنده بازکردن سندعباس_قربان_زاده.pdf
کارشناسی ارشد عمران-سازه. ستفاده از خصوصیات دینامیکی مدل اجزای محدود برای تعیین مکان آسیب در ارتفاع دیوار برشی (مرداد 1401)
کارشناسی ارشد عمران-سازه. استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق چند الیه در ارزیابی شدتخرابی در تیر: امین رمضانزاده (مهر1401) / رمضانزاده ، امین، نویسنده بازکردن سندامین_رمضانزاده.pdf
طراحی سرای سالمندان در طرقبه با رویکرد انعطاف پذیری در جهت حفظ ارزش های معماری ایرانی:سیدامیررضا بینش (1400) / بینش ، سیدامیررضا، نویسنده بازکردن سندامیررضا_بینش.pdf
طراحی باغ کودک درمشهد با تاکید برمولفه های شهر دوستدار کودک به منظور ارتقا خالقیت کودکان:ندا شریفی (1400) / شریفی ، ندا، نویسنده بازکردن سندندا_شریفی.pdf
طراحی ساختمان انجمن معماران معاصر در مشهد با تاکید نقش خیال در معماری:سارا ابومعاش (1400) / ابومعاش ، سارا، نویسنده بازکردن سندابومعاش.pdf
سرای سالمندان در مشهد بارویکردمعماری طبیعت گرا به منظورافزایش امیدبه زندگی:غزل گلمحمدفرخانی (1400) / گلمحمدفرخانی ، غزل، نویسنده
سرای سالمندان در مشهد بارویکردمعماری طبیعت گرا به منظورافزایش امیدبه زندگی:غزل گلمحمدفرخانی (1400) / گلمحمدفرخانی ، غزل، نویسندهدارای نسخه الکترونیک
بررسی نمکزار میقان به کمک پردازش تصاویر ماهواره ای لندست:رضا جهانبانی فر (1400) / جهانبانی فر ، رضا، نویسنده بازکردن سندرضا_جهانبانی.pdf
بررسی تداخل آب های شور و شیرین مطالعه موردی: شهرستان سرخس:حمید رضا خالقی یزدی (1397) / خالقی یزدی ، حمید رضا، نویسنده بازکردن سندحمید_رضا_خالقی_یزدی.pdf

کاربران آنلاین :3