دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

دسترسی به کتابخانه های ملی :

وب سایت کتابخانه ملی ایران

در این وب سایت میتوایند به فهرست کتبی که تا کنون در ایران به چاپ رسیده اند آگاهی پیدا کنید

 

وب سایت کتابخانه کنگره ایالات متحده آمریکا

برای آگاهی از عناوین و کتب موجود در کتابخانه کنگره آمریکا به این وب سایت مراجعه نمایید.

کاربران آنلاین :1