دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر خستگی و پریشانی روانشناختی در مبتلایان به اختلال مصرف مواد/امیرعطا شاکری (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1510/1402
عنوان :اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر خستگی و پریشانی روانشناختی در مبتلایان به اختلال مصرف مواد/امیرعطا شاکری
تکرار نام مولف :امیرعطا شاکری استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
رابطه بین خود تنظیمی عاطفی و تعامل زناشویی باتعهد زناشویی زنان باردار/فرزانه رمضانی پور (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1509/1402
عنوان :رابطه بین خود تنظیمی عاطفی و تعامل زناشویی باتعهد زناشویی زنان باردار/فرزانه رمضانی پور
تکرار نام مولف :فرزانه رمضانی پور استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
رابطه بین خود تنظیمی عاطفی و تعامل زناشویی باتعهد زناشویی زنان باردار/سمیرا عبیدی (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1508/1402
عنوان :رابطه بین خود تنظیمی عاطفی و تعامل زناشویی باتعهد زناشویی زنان باردار/سمیرا عبیدی
تکرار نام مولف :سمیرا عبیدی استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
رابطه بین سبک های شناختی و هوش هیجانی با سبک عشق ورزی/فاطمه قهرمانلو (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1507/1402
عنوان :رابطه بین سبک های شناختی و هوش هیجانی با سبک عشق ورزی/فاطمه قهرمانلو
تکرار نام مولف :فاطمه قهرمانلو استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
تأثیر برنامه آموزشی شادی فوردایس بر تعارض کار- فرسودگی و استرس شغلی /رضا سفری (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1506/1402
عنوان :تأثیر برنامه آموزشی شادی فوردایس بر تعارض کار- فرسودگی و استرس شغلی /رضا سفری
تکرار نام مولف :رضا سفری استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
بررسی مقایسهای هوش هیجانی و معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر چایپاره/محمد امید کریمی (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1505/1402
عنوان :بررسی مقایسهای هوش هیجانی و معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر چایپاره/محمد امید کریمی
تکرار نام مولف :محمد امید کریمی استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
بررسی تاثیر یر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر خلاقیت و سازگاری با مدرسه/نسرین تکه (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1504/1402
عنوان :بررسی تاثیر یر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر خلاقیت و سازگاری با مدرسه/نسرین تکه
تکرار نام مولف :نسرین تکه استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
کارشناسی ارشد عمران-سازه. مدلسازی و بررسی تاثیرات بر رفتار اتصال پایه ستون و سوراخ در رفتار تیر ورقه ای سازه های فلزی/حسن مقدم (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :MAS_CIVIL ‭/struc/1503/1402
عنوان مجموعه :کارشناسی ارشد عمران-سازه
عنوان :مدلسازی و بررسی تاثیرات بر رفتار اتصال پایه ستون و سوراخ در رفتار تیر ورقه ای سازه های فلزی/حسن مقدم : پایان نامه کارشناسی ارشد سازه عمران
تکرار نام مولف :حسن مقدم استاد راهنما:جناب آقای دکتر مجید کاظمی
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
کارشناسی ارشد عمران-سازه. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺗﻘﺎء ﻗﺎبﺧﻤﺸﯽ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺎدﺑﻨﺪ CBF/ناصر عباسی دباغ (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :MAS_CIVIL ‭/struc/1502/1402
عنوان مجموعه :کارشناسی ارشد عمران-سازه
عنوان :ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺗﻘﺎء ﻗﺎبﺧﻤﺸﯽ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺎدﺑﻨﺪ CBF/ناصر عباسی دباغ : پایان نامه کارشناسی ارشد سازه عمران
تکرار نام مولف :ناصر عباسی دباغ
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
کارشناسی ارشد عمران-سازه. مطالعه اثرمحتوای فرکانسی رکورد زلزله بر ضریب بزرگنمایی شتاب طبقات در اجزای غیرسازه ای/مجتبی دامن خورشید (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :MAS_CIVIL ‭/struc/1501/1402
عنوان مجموعه :کارشناسی ارشد عمران-سازه
عنوان :مطالعه اثرمحتوای فرکانسی رکورد زلزله بر ضریب بزرگنمایی شتاب طبقات در اجزای غیرسازه ای/مجتبی دامن خورشید : پایان نامه کارشناسی ارشد سازه عمران
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :1