دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
بررسی عوامل موثر بر پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/الهه دلربا (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :ACCO_ ‭/1600/ 1402
عنوان :بررسی عوامل موثر بر پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/الهه دلربا
تکرار نام مولف :خانمالهه دلربا راهنما سرکار خانم الینا عزیزیان
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان:کارشناسی حسابداری
سال نشر :1402
صفحه شمار:122ص
شابک/شاپا0103001600
رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مقابله ای با سﻼمت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه تبادکان /سیدعباس موسوی (1402) / موسوی ، سید عباس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهموسوی ، سید عباس، نویسنده
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1599/1402
عنوان :رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مقابله ای با سﻼمت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه تبادکان /سیدعباس موسوی
تکرار نام مولف :سیدعباس موسوی استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
صفحه شمار:133ص
مدیریت ارتباط با مشتری ،فرهنگ یا نرم افزار؟(مطالعه موردی دانشگاه جهاد دانشگاهی مشهد):سعید رحیمی (1402) / رحیمی ، سعید، نویسنده بازکردن سندسعید_رحیمی.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرحیمی ، سعید، نویسنده
شماره بازیابی :‭MAS_TECH/IT ‭/1598/ 1402
عنوان :مدیریت ارتباط با مشتری ،فرهنگ یا نرم افزار؟(مطالعه موردی دانشگاه جهاد دانشگاهی مشهد):سعید رحیمی
تکرار نام مولف :سعید رحیمی .استاد راهنما سمان ه سادات موسوی نیک
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
صفحه شمار:77ص
بررسی نقش هوش مصنوعی در تحلیل روانشناخت ی سلایق مشتری ان در تجارت الکترونیک:عماد محمد حسین زاده (1402) / محمد حسین زاده ، عماد، نویسنده بازکردن سندعماد_محمد_حسین_زاده.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمد حسین زاده ، عماد، نویسنده
شماره بازیابی :‭MAS_TECH/IT ‭/1597/ 1402
عنوان :بررسی نقش هوش مصنوعی در تحلیل روانشناخت ی سلایق مشتری ان در تجارت الکترونیک:عماد محمد حسین زاده
تکرار نام مولف :عماد محمد حسین زاده.استاد راهنما سمان ه سادات موسوی نیک
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
صفحه شمار:158ص
تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران :محمد بنی اسدی (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :ACCO_ ‭/1596/ 1402
عنوان :تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران :محمد بنی اسدی
تکرار نام مولف :محمد بنی اسدی.راهنما سرکار خانم الینا عزیزیان
ناشر:قوچان [خراسان رضوی] : موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
رابطه بین سبک های عﺸﻖ ورزی و سبک های شناختی با هوش هیجانی دانﺸجویان دختر متأهل :زهرا فانی (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1595/ 1402
عنوان :رابطه بین سبک های عﺸﻖ ورزی و سبک های شناختی با هوش هیجانی دانﺸجویان دختر متأهل :زهرا فانی
تکرار نام مولف :زهرا فانی استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
صفحه شمار:87ص
بررسی اثربخشی آموزش موﻟفه ﻫای ﻫوش ﻫی ﺠان ی بر تعارض کار _ خانواده و خودکارآمدی و بهره وری سازمانی زنان شاغل دارای فرزند دیابتی :فاطمه احمدزاده (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1594/ 1402
عنوان :بررسی اثربخشی آموزش موﻟفه ﻫای ﻫوش ﻫی ﺠان ی بر تعارض کار _ خانواده و خودکارآمدی و بهره وری سازمانی زنان شاغل دارای فرزند دیابتی :فاطمه احمدزاده
تکرار نام مولف :فاطمه احمدزاده استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
صفحه شمار:103ص
طراحی کنترل کننده فتوولتائیک جهت میراسازی نوسانات تشدید زیر سنکرون و بهبود پروفیل ولتاژ STATCOMفازی در – LQ/عباس کریمی (1401) بازکردن سندعباس_کریمی.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭MAS_ELEC/POWER ‭/1593/1402
عنوان :طراحی کنترل کننده فتوولتائیک جهت میراسازی نوسانات تشدید زیر سنکرون و بهبود پروفیل ولتاژ STATCOMفازی در – LQ/عباس کریمی : پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
تکرار نام مولف :عباس کریمی
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
صفحه شمار:93ص
ویژگی :مصور.جدول
مواد همراه :لوح فشرده
کارشناسی ارشد عمران-سازه. بررسی رفتار لرزه ای پل پیش ساخته و پل سرتاسری چند دهانه تحت اثر رکورد های زلزله با محتوای فرکانسی حوزه نزدیک :امیر عابدی (1401) بازکردن سندامیر_عابدی.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :MAS_CIVIL ‭/stru/1592/1402
عنوان مجموعه :کارشناسی ارشد عمران-سازه
عنوان :بررسی رفتار لرزه ای پل پیش ساخته و پل سرتاسری چند دهانه تحت اثر رکورد های زلزله با محتوای فرکانسی حوزه نزدیک :امیر عابدی : پایان نامه کارشناسی ارشد سازه عمران
تکرار نام مولف :امیر عابدی استاد راهنما دکتر حمیدرضا کاظمی
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
صفحه شمار:120ص
کارشناسی ارشد عمران-سازه. بررسی رفتار دال های مجوف دارای بازشو مجهز به میلگردهایی از جنس آلیاژ هوشمند :مهدی شجاعی (1401) بازکردن سندمهندس_شجاعی111.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :MAS_CIVIL ‭/stru/1591/1402
عنوان مجموعه :کارشناسی ارشد عمران-سازه
عنوان :بررسی رفتار دال های مجوف دارای بازشو مجهز به میلگردهایی از جنس آلیاژ هوشمند :مهدی شجاعی : پایان نامه کارشناسی ارشد سازه عمران
تکرار نام مولف :مهدی شجاعی استاد راهنما دکتر حمیدرضا کاظمی
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
صفحه شمار:120ص
موزه فرهنگ و هنر:سمیه سعیدی (1402)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :ARCHI_ ‭/1590/1402
عنوان :موزه فرهنگ و هنر:سمیه سعیدی
تکرار نام مولف :سمیه سعیدی استاد راهنما کریم شجاع
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1402
ایان نامه دوره کاردانی کامپیوتر : آقای حسام الدین نیازی
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭EN-COM/KAR ‭/1589/ 1402
عنوان :ایان نامه دوره کاردانی کامپیوتر : آقای حسام الدین نیازی
تکرار نام مولف :حسام الدین نیازی استاد راهنما فریبا محمدزاده
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
کاربرد شبکه های پتری رنگی در امنیت اطلاعات:محمد حسین نظری استاد
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :EN_COM ‭/1588/ 1402
عنوان :کاربرد شبکه های پتری رنگی در امنیت اطلاعات:محمد حسین نظری استاد
تکرار نام مولف :محمد حسین نظری استاد استاد راهنما فریبا محمدزاده
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
وبWEB :حسین اکبر باغخبراتی
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :EN_COM ‭/1587/ 1402
عنوان :وبWEB :حسین اکبر باغخبراتی
تکرار نام مولف :حسین اکبر باغخبراتی استاد راهنما فریبا محمدزاده
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
اینتزنت اشیاءدر خانه/مهدی فروتنی فاروجی
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :EN_COM ‭/1586/ 1401
عنوان :اینتزنت اشیاءدر خانه/مهدی فروتنی فاروجی
تکرار نام مولف :مهدی فروتنی فاروجی استاد راهنما مجتبی فتحی
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
مقایسه سلامت روان مرتبط با سواد بدنی در بین معلمان فعال و غیرفعال ورزشی/مسلم محمدپور (1400) بازکردن سندورژن_نهایی_پایان_نامه_مسلم_محمدپور.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :MAS_SPORT ‭/MANAG/1585 1402
عنوان :مقایسه سلامت روان مرتبط با سواد بدنی در بین معلمان فعال و غیرفعال ورزشی/مسلم محمدپور
تکرار نام مولف :مسلم محمدپور استاد راهنما دکتر علی گلستانی
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1400
صفحه شمار:97ص
الگوریتم زمانبندی کارها برای بارگذاری محاسباتی برنامههای کاربردی جریان کاری در رایانش ابری متحرک /سیده طاهره حسن پور رشخوار (تابستان 1402) بازکردن سندپایان_نامه.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭MAS_TECH/IT ‭/1584/ 1402
عنوان :الگوریتم زمانبندی کارها برای بارگذاری محاسباتی برنامههای کاربردی جریان کاری در رایانش ابری متحرک /سیده طاهره حسن پور رشخوار
تکرار نام مولف :سیده طاهره حسن پور رشخوار .استاد راهنما جناب دکتر هاشم داورپناه
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :تابستان 1402
صفحه شمار:68ص
کوثرویژه اندیشه و سیره اهل بیت علیه السلام (1376 -)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :AZ103 ‭/
عنوان :کوثرویژه اندیشه و سیره اهل بیت علیه السلام
ناشر:قم : آستانه مقدسه قم
سال نشر :1376 -
ناشر دیگر :قم : زائر
صفحه شمار:ج‌.: مصور؛5 /27س‌م
شماره پیایند: متون چاپی40 (شماره پیایند از مکاتبه و اندیشه :فصلنامه اعتقادی سیاسی فرهنگی ویزه دانشجویان سراسر کشور, 40 [۱۳۹۰/۰۷/۳۰])
[شماره پیایند] 
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :40
مکاتبه و اندیشه(پیایند) (1381-) بازکردن لینک
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :مکاتبه و اندیشه(پیایند)
ناشر:قم : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، مرکز فرهنگی
سال نشر :1381-
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :2