دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اثربخشی آموزش برنامه شادی فوردایس بر تعارض کار- خانواده، فرسودگی و استرس شغلی کارمندان زن بهزیستی قوچان : مژگان صداقت منش (1401) / صداقت منش ، مژگان، نویسنده
اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر خستگی و پریشانی روانشناختی در مبتلایان به اختلال مصرف مواد/امیرعطا شاکری (1402)
اثربخشی آموزش راه حل محور بر تعهد سازمانی و تعارض بین فردی با سرپرست و همکاران در پرستاران :مرضیه خدادای (1402) / خدادای ، مرضیه، نویسنده
بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر خود ناتوان سازی و اضطراب امتحان و هدف پیشرفت دانش آموزان دختر پایه ششم :بنیامین محمددوست (1402)
بررسی اثربخشی آموزش موﻟفه ﻫای ﻫوش ﻫی ﺠان ی بر تعارض کار _ خانواده و خودکارآمدی و بهره وری سازمانی زنان شاغل دارای فرزند دیابتی :فاطمه احمدزاده (1402)
بررسی باور به دنیا عادلانه، گذشت و شفقت به خود در زنان متأهل و مردان متأهل :روزبه طاهری (1401) / طاهری ، روزبه، نویسنده
بررسی تاثیر یر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر خلاقیت و سازگاری با مدرسه/نسرین تکه (1402)
بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان نیشابور :محمد عزیزی (1401) / عزیزی ، محمد، نویسنده
بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد واحد قوچان :ویدا حسین زاده (1401) / حسین زاده ، ویدا، نویسنده
بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودپنداره با کیفیت زندگی/رقیه سرچاهی (1401)
بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودپنداره با کیفیت زندگی:منیره بارانی (1401)
بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش هعنوی با رفتار شهروندی سازهانی کارکنان:حنانه علی اکبرلو (1401) / علی اکبرلو ، حنانه، نویسنده
بررسی مقایسهای هوش هیجانی و معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر چایپاره/محمد امید کریمی (1402)
تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی زوجین بر تعهد زناشویی و صمیمیت زوجین دارای تعارض و متقاضی طلاق توافقی :حیدر یوسفی (1401) / یوسفی ، حیدر، نویسنده
تأثیر آموزش گروهی درمان راه حل مدار بر باورهای فراشناختی و سبک های پردازش هیجانی در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان:محمود سلطانی (1401)

کاربران آنلاین :1