دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مسعود دکتر خاکپور

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر خستگی و پریشانی روانشناختی در مبتلایان به اختلال مصرف مواد/امیرعطا شاکری (1402)
اثربخشی آموزش راه حل محور بر تعهد سازمانی و تعارض بین فردی با سرپرست و همکاران در پرستاران :مرضیه خدادای (1402) / خدادای ، مرضیه، نویسنده
بررسی اثربخشی آموزش موﻟفه ﻫای ﻫوش ﻫی ﺠان ی بر تعارض کار _ خانواده و خودکارآمدی و بهره وری سازمانی زنان شاغل دارای فرزند دیابتی :فاطمه احمدزاده (1402)
بررسی تاثیر یر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر خلاقیت و سازگاری با مدرسه/نسرین تکه (1402)
بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان نیشابور :محمد عزیزی (1401) / عزیزی ، محمد، نویسنده
بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد واحد قوچان :ویدا حسین زاده (1401) / حسین زاده ، ویدا، نویسنده
بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودپنداره با کیفیت زندگی/رقیه سرچاهی (1401)
بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودپنداره با کیفیت زندگی:منیره بارانی (1401)
بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش هعنوی با رفتار شهروندی سازهانی کارکنان:حنانه علی اکبرلو (1401) / علی اکبرلو ، حنانه، نویسنده
بررسی مقایسهای هوش هیجانی و معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر چایپاره/محمد امید کریمی (1402)
تأثیر آموزش گروهی درمان راه حل مدار بر باورهای فراشناختی و سبک های پردازش هیجانی در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان:محمود سلطانی (1401)
تأثیر برنامه آموزشی شادی فوردایس بر تعارض کار- فرسودگی و استرس شغلی /رضا سفری (1402)
رابطه بین انطباق پذیری و احساس به همسر با رضایتمندی زوجین در دبیران زن متوسطه دوم ناحیه 3 مشهد:حسین مقدم (1401)
رابطه بین انطباق پذیری، احساس مثبت به همسر با رضامندی زوجیت :فاطمه مدبر (1401) / مدبر ، فاطمه، نویسنده
رابطه بین خود تنظیمی عاطفی و تعامل زناشویی باتعهد زناشویی زنان باردار/سمیرا عبیدی (1402)

کاربران آنلاین :1